Bếp Từ

Bếp từ dòng bếp dùng điện biến đổi điện năng thành nhiệt năng, hoạt động dựa trên nguyên lý cảm ứng điện từ dòng điện Fu-cô. Khi bếp bắt đầu hoạt động, dòng điện chạy qua cuộn dây đồng đặt dưới mặt kính và sinh ra dòng từ trường trong phạm vi vài milimet trên mặt bếp … Lượng điện tiêu thụ chuyển hóa lên tới 90-96% thành lượng nhiệt đun nấu, tiết kiệm điện.

hệ thống chăm sóc khác hàng